Woda w dobrej kondycji – Reaktywny kondycjoner wody w opryskach

Tecnophyt pH+ v 2.0 8w1

Podejmując się każdej pracy, zależy nam przede wszystkim na tym, aby otrzymać wymierne efekty przy optymalizacji podejmowanych działań. Rolnicy w trosce o prawidłowy rozwój swoich roślin aplikują różnego rodzaju pestycydy – herbicydy, fungicydy, regulatory wzrostu insektycydy, nawozy dolistne mikroelementowe z zawartością boru B, miedzi Cu, manganu Mn, cynku Zn, molibdenu Mo, żelaza Fe, wapna Ca, magnezu Mg (siarczan magnezu lub magnez na aminokwasach )  czy różnego rodzaju  biostymulatory, skuteczne pojedynczo selekcjonowane i w specjalistyczny sposób mieszane  aminokwasy pochodzenia roślinnego po preparaty dbające o glebę zwłaszcza kwasy fulwowe, kwasy humusowe materie organiczne, bakterie glebowe użyźniacze glebowe, różnego rodzaju pożyteczne mikroorganizmy glebowe tzw. emy wymagają kondycjonowanej oraz odpowiednio zakwaszonej wody aby działać najskuteczniej rozwiązaniem jest najnowsza rozbudowana wersja Tecnophytu pH+ v 2.0 8w1 . Gdy wyniki ich działań nie są owocne i rolnicy nie widza efektów na polu lub efekty są słabe wówczas próbują przerwać impas, stosując zwielokrotnione dawki preparatów. To działanie jest nie tylko mało ekonomiczne, ale także szkodliwe dla środowiska naturalnego. Najczęściej przyczyna słabego wchłaniania się substancji aktywnych okazuje się bardzo prosta. Wszystkiemu winna jest woda – najpowszechniejszy rozpuszczalnik.

Woda, czyli co?

Wzór H2O znają wszyscy. Nie wszyscy jednak wiedzą, że woda może mieć różnorakie właściwości. W rolnictwie wykorzystuje się wody wodociągowe, powierzchniowe, podskórne oraz głębinowe. Różnią się one składem biologicznym (czyli obecnością m.in.: glonów, grzybów), jak i składem chemicznym (zawartością wodorowęglanów, wodorotlenków, krzemianów, siarczanów, kationów wapnia i magnezu oraz jonów żelaza, manganu, baru, strontu, sodu). Wpływa to na jakość wody, czyli najprościej mówiąc, twardość, zasadowość i odczyn pH. Prowadzone badania dowodzą, że polska woda jest twarda aż w 75%, a wiec posiada ponad 100 mg węglanu wapnia (CaCO3) na litr wody. Bardzo szybko wytrąca się z niej osad mineralny, który blokuje przepływ w spryskiwaczu, następnie występują osady na dyszach co może uszkodzić urządzenie-pompę i dysze. Co najważniejsze twardość i zasadowość wpływa również bardzo często na zmianę chemiczną składu stosowanych środków poprzez wymianę antagonistyczną substancji , a więc bardzo mocno obniża ich działanie i skuteczność na polu. Zasadowość działa również bardzo niekorzystnie na substancje mieszane w wodzie i nie można jej mylić z regulowaniem odczynu pH ponieważ woda może być zakwaszona i mieć wysoka zasadowość, rozwiązaniem tego problemu jest reaktywny kondycjoner wody który eliminuje na stałe zasadowość. Wysokie pH, o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym (ok. 7-7,5 pH), w większości, choć nie we wszystkich przypadkach, nie tylko blokuje wchłanianie się substancji, ale także prowadzi do antagonistycznego działania kationów wapnia (Ca2+), magnezu (Mg2+). Pod ich wpływem wytrącają się – stanowiące istotną część substancji aktywnych –  sole lub słabe kwasy, tworząc osad lub kryształki. Tracą one jednocześnie swoje właściwości. Rozwiązaniem tego problemu jest system wspomagania skuteczności PerfectORO który przekazuje jakie substancje aktywne , mikroelementy biostymulatory kwasy powinny być aplikowane razem i w jakiej kolejności do opryskiwacza. Dzięki temu nie dochodzi do antagonistycznej wymiany oraz tzw. zważenia opryskiwacza i wytrącenia się substancji aktywnych . dodatkowym elementem który występuje w wodzie są, różnego rodzaju metale ciężkie które negatywnie wpływają na skuteczność mieszanin w opryskiwaczu. Stworzony innowacyjny system Chela-Block, wiąże i blokuje toksyczne metale ciężkie. Związane i zablokowane antagonistyczne pierwiastki Fe, Mn, Sr, Br, Cd, Br, Pb, w pełni zostają dezaktywowane i dzięki połączeniu reaktywnego kondycjonera wody z Chela - Block uzyskujemy pełna czystość wody i żadne związki chemiczne nie zakłóca działania substancji aktywnych.

Woda i jej pH – odczyn, a środki ochrony roślin, mikroelementy, kwasy fulwowe, kwasy humusowe, biostymulatory, aminokwasy , pożyteczne mikroorganizmy glebowe.

Z prowadzonych badań dotyczących wpływu pH wody na środki ochrony roślin po jej kondycjonowaniu, jest również pH i czas, jaki upłynie od zmieszania substancji z wodą do oprysku. Powszechnie wiadomo, że najlepiej korzystać z wody od bardzo kwaśnej do lekko kwaśnej  – od 2 do 5.5 pH. Wówczas woda nie wpływa znacząco na zmianę fizyko-chemiczną, a więc i również na skuteczne działanie preparatu. Niestety obserwowane rezultaty stosowanych zakwaszaczy nie przyniosły zadowalających rezultatów. Wyniki potwierdziły że używanie samego zakwaszacza do zmiany pH bez kondycjonera wody nie przynosi efektów. Wynika to z tego że nadal działają antagonistyczne wodorowęglany wodorotlenki kationy Ca++, Mg++, Fe, Mn, Cl, oraz wyżej wymienione które bardzo silnie w negatywny sposób działają na środki ochrony roślin nawozy dolistne aminokwasy niż odczyn pH.

Badania wykazały również że stosowane preparaty które zawierały słaby kondycjoner i zakwaszały maksymalnie do 4 pH ( poprzez brak możliwości dysocjowania substancji, wynikało to z przewagi substancji zakwaszających, a nie kondycjonujących wodę ) w wodach twardych i bardzo twardych nie przynosiły żadnego skutku nawet zwiększając wielokrotnie dawkę co było również nieuzasadnione ekonomicznie. Kolor wody się zmieniał na malinowy, a twardość zasadowość i występowanie metali nadal negatywnie działało na substancje aktywne co jest dużym zagrożeniem dla fitotoksyczności. Związku z tym wybierając preparat uzdatniający wodę sprawdzajmy zawsze czy preparat tylko zakwasza czy kondycjonuje wodę oraz czy jego skutek nie koczy się na wodzie miękkiej i nie dajmy się oszukać sprzedawcom którzy sprzedając zakwaszacz reklamują szerokie jego działanie, a on tylko zakwasza nam wodę i zabarwia na inny kolor co staje się niepotrzebnym i zbędnym kosztem nie przynoszącym żadnego zwrotu i zysku z inwestycji. Roztwór który jest po Reaktywnym kondycjonowaniu i Chela-block  zakwaszamy do pH wody jakie jest wymagane do danej grupy środków ochrony roślin nawozów dolistnych czy pojedynczych substancji aktywnych.  Tak przygotowany roztwór możemy przechować maksymalnie do 12 h w zbiorniku opryskiwacza. Woda o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym (6,5-7pH) nie jest odpowiednia do rozpuszczania części pestycydów bardzo często powoduje wytracenie lub częściowy rozpad wymieszanego związku chemicznego. Wyniki badań przeprowadzone przez światowe koncerny dokładnie pokazują jak skraca się czas działania substancji aktywnych gdy pH wody jest za wysokie najbardziej wrażliwe na to są mikroelementy, insektycydy, regulatory wzrostu i część herbicydów. Przy wysokim pH stworzone roztwory możemy przetrzymywać bardzo krótko, bo jedynie do maksymalnie do 2 h. Później roztwór traci większość swoich właściwości. Zasadową wodę – pH powyżej 7 – bezwzględnie musimy uzdatnić, aby móc stosować ją do rozpuszczania środków ochrony roślin mikroelementów i aminokwasów. Przeprowadzone kilkadziesiąt tysięcy analiz wody w polskich gospodarstwach przez doradców Agro-Perfect wykazały że ponad 80 % wód  była bardzo twarda, zasadowa i pH wynosiło pow. 7,7 wielu z nich używało kondycjonerów i zakwaszaczy oraz adiuwantów jednocześnie z mieszanin jakie wykonywali rolnicy mimo to że zakwaszali wodę dodawane substancje podnosiły pH wody do 8 – 9 pH a w niektórych przypadkach nawet do 12 co niwelowało skuteczność chemii zakwaszacza i kondycjonera wody. Dzięki tylu wykonanym badaniom i obserwacjom wiemy których substancji – związków chemicznych definitywnie nie można mieszać ze sobą, a które można zastosować podczas jednego przejazdu tylko trzeba zmienić kolejność aplikowania-wlewania do opryskiwacza. Stworzenie tak doskonałego i kompleksowego preparatu jak           Tecnophyt pH+ v 2.0 8w1 w bardzo szybki i prosty sposób idealnie przygotowuje wodę do oprysku.

Dzięki pełnej wiedzy osiągamy wspólnie z rolnikami optymalne efekty.

„Najgorszym wrogiem wiedzy nie jest niewiedza, lecz wiedza połowiczna.”

Enrico Fermi

II część

Twardość wody

Twardość i zasadowość jest to jedna z cech, na którą znaczący wpływ mają zawarte w składzie wody kationy Ca2+, Mg2+, Fe2+ i Mn2+. Ich stężenie w roztworze decyduje o twardości. Im jest ich więcej,  tym woda jest twardsza. W zależności od tego, jaki rodzaj jonów występuje, twardość możemy podzielić na dwie podklasy: twardość węglanową oraz nie węglanową. Pierwsza z nich jest nietrwała. Tworzą ją sole kwasu węglowego i można je wyeliminować przez zagotowanie wody lub reaktywny kondycjoner wody . Wyjaśnia to zachodząca reakcja chemiczna:

Ca2+ + 2HCO−3 ⇌ CaCO3 + H2O + CO2↑

W wyniku znaczącego podwyższenia temperatury wytrąca się biały osad będący produktem ubocznym rozkładu jonów wodorowęglanowych HCO3- do węglanowych CO32-, tak zwany kamień kotłowy. Twardość nie węglanowa jest trwała. Składa się głównie z chlorków, siarczanów i azotanów, które nawet po podgrzaniu wody pozostają w jej składzie. Twardość można wyrażać w trzech różnych skalach: stopniach niemieckich (1 °n = 10,00 mg CaO w 1 litrze wody), francuskich (1 °f = 10,00 mg CaCO3 w 1 litrze wody) oraz milivalach (1 mval = 50 mg CaCO3 w 1 litrze wody). Według skali niemieckiej woda bardzo miękka mieści się w przedziale do 5,6°n, miękka od 5,6-11,2°n, średnio -twarda 11,2-19,6°n, twarda 19.6-30,8°n, a bardzo twarda powyżej 30,8. Woda kranowa najczęściej znajduje  się w granicach wody miękkiej do średnio-twardej. Należy mieć na uwadze, że woda wodociągowa jest jedną z wielu rodzajów wód stosowanych w polskim rolnictwie i dla większości rolników bardziej ekonomicznym rozwiązaniem okazuje się stosowanie wód gruntowych. Dlatego też warto wykonywać regularnie testery twardości wody lub bezpłatne analizy ( przy zakupie Tecnophytu pH+ v 2.0 8w1 ) w Agro-Perfect bądź przesłać próbki cieczy do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych lub Stacji Chemiczno-Rolniczych, gdzie przedstawione zostaną dokładne wyniki.             Tecnophyt pH+ v2.0 8w1 skutecznie rozwiązuje problem twardej wody. Wystarczy zastosować

Napięcie powierzchniowe

Twardość wody ściśle skorelowana jest z jej napięciem powierzchniowym. To zjawisko fizyczne, które pojawia się w miejscu styku cieczy z gazem bądź ciałem stałym. Im woda jest twardsza, tym napięcie powierzchniowe większe. Co za tym idzie, woda trudniej zwilża oraz wymaga zużywania większej ilości substancji czynnych, ponieważ powoduje wytrącanie soli kwasów tłuszczowych i metali.

Na ratunek wodzie

Odpowiedzią na problemy związane z niską jakością wody stosowanej do rozpuszczania środków aktywnych są kondycjonery i adiuwanty. Kondycjonery rozwiązują problem w zalążku trzeba jednocześnie sprawdzić jaki jest silny kondycjoner, z doświadczeń wynika że większość kondycjonerów działa skutecznie tylko do średnio twardej wody później staje się nie efektywna .Skutecznym rozwiązaniem jest Tecnophyt pH+ v.2.0 8w1 który działa na każdy rodzaj wody. Reaktywny kondycjoner wody jakim jest Tecnophyt służy zmiękczaniu wody oraz zmianie jej odczynu. Poprawiają jakość cieczy dzięki właściwościom kompleksującym. Wiążą zawarte w cieczy jony metali, które nie osadzają się na roślinie. Kondycjoner, wiążąc, blokując kationy i obniżając pH ułatwia równomierne rozkładanie się substancji aktywnych. Dlatego woda o wysokim odczynie pH ma skłonności do pienienia się wynika to z zachodzących negatywnych reakcji chemicznych. Obniżając go, unikamy niepożądanych utrudnień oraz zmiany chemicznej wewnątrz substancji. Najlepsze efekty osiągniemy stosując dodatkowo adiuwanty – substancje ułatwiające równomierne rozłożenie się oraz utrzymanie cieczy na liściach. To rozwiązanie jest praktyczne i ekologiczne. Dzięki niemu środki nie spływają z rośliny, a więc mają możliwość dobrego wchłonięcia się oraz nie zanieczyszczają gleby. Stosując Tecnophyt nie trzeba kupować dodatkowo adiuwanta. Tecnophyt zawiera silny adiuwant jako jedną z kompleksowych funkcji. Bardzo wiele zwykłych zakwaszaczy nie posiadają adiuwanta.

Wśród adiuwantów

Na rynku rolniczym możemy znaleźć różnego rodzaju adiuwanty. Ważna informacją jest to że większość nie jest KONDYCJONEREM WODY ani ZAKWASZACZEM JEST TYLKO ADIUWANTEM . Adiuwanty które stanowią integralną część środka ochrony roślin, jak i te, które należy dołączyć do substancji służą głównie do poprawienia działania pestycydów lub wzmocnionej ochrony przed chwastami, insektami czy pleśnią. W Polsce jest dostępnych ponad dwadzieścia różnorodnych środków tego typu. Należy więc dokładnie zastanowić się nad tym, jakie ich właściwości są nam najbardziej potrzebne. Tecnophyt jest kompleksowy związku z tym nie trzeba mieszać wielu preparatów, wystarczy wlać jako pierwszy do wody i wszystkie funkcje zaczynają działać. Aby działanie innych preparatów było w pełni skuteczne musimy uważnie przeczytać instrukcje użycia oraz wskazania producenta stosowanego przez nas środka ochrony roślin. Część adiuwantów powoduje bardzo mocne pienienie się roztworów co utrudnia prace przy opryskiwaczu. Pamiętajmy że stosowane przez nas mikroelementy biostymulatory, odżywki dolistne również wymagają czystej wody i działania adiuwanta ze względu na to że spłyną do gleby, a maja przecież zostać pobrane przez liście i zacząć działać. Jak wiemy w glebie jest inny odczyn który utrudnia pobieranie mikroelementów. Adiuwanty są niezbędne głównie w przypadku słabego przylegania preparatu odżywczego do liści i łodyg.

Wybierając produkt, powinniśmy pamiętać o tym, że istnieją różne rodzaje wspomagaczy. Możemy podzielić je na dwie główne gałęzie – adiuwanty aktywizujące oraz modyfikujące. Istotą pierwszych z nich jest poprawianie retencji, absorpcji oraz ograniczenie działania warunków atmosferycznych (wiatr, mżawka, ulewa…). Preparaty te dbają więc o zatrzymywanie cieczy na roślinie i zwiększenie stopnia wchłaniania się substancji aktywnych, przez co są one bardziej wydajne, a także nie zanieczyszczają środowiska naturalnego. W Polsce stosuje się wiele rodzajów adiuwantów. Surfaktanty  mają działanie powierzchniowo-czynne, dzięki ich stosowaniu środek rozprowadza się równomiernie po całej roślinie. Występują najczęściej w postaci soli kwasów tłuszczowych. Adiuwanty olejowe oprócz zwiększania retencji i absorpcji odpowiadają za zmniejszenie parowania. W ich składzie są głównie oleje mineralne, roślinne, estry metylów czy pochodne etylowe kwasów tłuszczowych. Adiuwanty mineralne zwiększają absorpcję i ograniczają spływanie cieczy z roślin . Adiuwanty wieloskładnikowe łączą dwa lub więcej adiuwantów, dzięki czemu ich działanie jest bardziej kompleksowe tak jak                                    Tecnophytu pH+ v.2.0 8w1

Adiuwanty modyfikujące zmieniają właściwości fizyczno-chemiczne cieczy użytkowej, jednak nie mają najmniejszego wpływu na aktywność stosowanego środka ochrony roślin. Pomagają natomiast rozprowadzać substancję (zapobiegają pienieniu się oraz rozprzestrzenianiu substancji aktywnej na niechciane miejsca), a tym samym wspomagają działanie preparatu. Mogą to być m.in.: emulgatory, czyli substancje zmieniające stan skupienia środka ochrony roślin i tworzące emulsję wodno-olejową, kompatybilatory ułatwiające łączenie środków; stabilizatory zapobiegające rozwarstwieniu się preparatów; penetranty pomagające przedostaniu się środków aktywnych do wnętrza rośliny, czy synergetyki, które wpływają na przedłużenie działania i wysokiej skuteczności substancji dzięki fizjologicznemu aktywatorowi w Tecnophycie opady deszczu po kliku minutach od zabiegu nie wpływa na obniżenie skuteczności.

Zasadowa woda a glifosat

Glifosat, czyli związek chemiczny z grupy fosfonianów, jest jednym z popularniejszych związków aktywnych części herbicydów. Stosuje się go bardzo często przy uprawie roślin modyfikowanych genetycznie, ponieważ zawarty w nich gen odporny jest na działanie herbicydów, a więc skuteczność środka ochrony roślin znacznie wzrasta i nie niszczy upraw. Należy jednak podkreślić, że zmieszanie  preparatu zawierającego glifosat z wodą, posiadającą w składzie dużą ilość soli mineralnych (z wyłączeniem soli amonowych) osłabia działanie, a więc pożądane niszczenie chwastów przez preparat. Niewłaściwe połączenie tego rodzaju herbicydu z wysoko mineralizowaną wodą, utrudni rozpuszczenie się oraz wnikanie do wewnątrz rośliny . W tym wypadku pomocne jest działanie reaktywnego kondycjonera wody Tecnophyt pH+ v2.0 8w1 dzięki niemu działanie glifosatów jest bardzo szybkie i skuteczne przy znacznie niższych dawkach. Należy pamiętać podczas desykacji rzepaku i innych roślin o przestrzeganiu terminów aby nie dopuścić do przedwczesnego zaschnięcia nasion.

Działanie Tecnophtu pH+ z substancją czynna DIKWAT oraz GLUFOSYNAT AMONOWY jest bardzo skuteczne i dzięki wszystkim funkcjom ogranicza się bardzo mocno stosowanie tej bardzo toksycznej substancji w przyrodzie, dodatkowo płynące oszczędności  z ograniczenia ilości stosowanej substancji są bardzo wysokie przy wysokiej skuteczności na polu. Dowiedz się więcej jak dokładnie przygotować ciecz robocza i jakie dawki wystarcza aby odnieść sukces chroniąc zdrowie ludzkie i rośliny pod nr telefonu  +48 796 796 026.

Uwaga na wyjątki

Kondycjonery i adiuwanty są zazwyczaj bezinwazyjne w stosunku do używanych środków. Udowodniono, że stosowane razem z nimi pestycydy działają znacznie skuteczniej. System wspomagania skuteczności opracowany przez Agro-Perfect z Bydgoszczy wraz z naukowcami z Walencji dokładnie ustala system ochrony i nawożenia roślin, dziki temu osiągane są najwyższe skuteczności na polach w całej Polsce.

Szczególnie   Wrażliwe na jakość wody: glifosat, sól aminowa 2,4-D, dikamba, MCPA, bentazon, dikwat, strobiluryn czy nikosulfuron oraz bardzo wiele innych nie tracą swoich właściwości przy stosowaniu ich łącznie z Tecnophytem pH+ v 2.0 8w1. Chociaż większość środków najlepiej działa w środowisku kwaśnym (pH 4,5-6), pojawiają się wyjątki. Niektóre herbicydy są wrażliwe na zbyt kwaśne pH, a insektycydy rozpuszczane są w wodach bardzo kwaśnych z kilkoma wyjątkami o których wiemy .

Znaczny wzrost skuteczności dzięki Tecnophytowi to potwierdzona zwiększona zyskowność dla rolników z produkcji.

Nowoczesne metody stosowane w rolnictwie umożliwiają osiąganie dużo lepszych efektów, które niemal całkowicie eliminują przymus korzystania z pestycydów. Dlaczego? Badania wykazują, że stosowanie środków zawierających w swoim składzie kwasy fluwowe w dużej koncentracji, jak na przykład  w Agrifulu zastosowane wraz z Tecnophytem, wspomagają w kilkukrotnie rozwój systemów korzeniowych. Dzięki temu rośliny są silniejsze. Poddano obserwacji zboża i rzepaki i warzywa. Zastosowanie dawki Agrifulu wraz z mikroelementami  jesienią wpłynęło na rozwój kilkukrotnie  większych niż standardowo systemów korzeniowych zdjęcia i filmy dostępne w galerii. To właśnie ich zasługą był szybki i efektywny rozwój wiosną. Technologia ta wpłynęła również pozytywnie na odporność roślin w trakcie suszy. Rośliny, w których produkcji zastosowano Agriful z Tecnophytem dużo lepiej wytrzymują deficyt wody. Rozbudowany system korzeniowy umożliwia pobieranie jej nie tylko z wierzchu gleby, ale i z niższych pokładów. Korzeń jest również doskonałym magazynierem cieczy. Dokonania największego odkrycia umożliwiły jednak badania prowadzone na plantacjach w 2012 i 2013r w  buraku cukrowym. Rośliny słynące z powolnego wzrostu w pierwszej fazie po zastosowaniu środków dużo niższych dawek herbicydów z Tecnophytem zwalczyły chwasty i nie wystąpiła fitotoksyczność w roślinach dodatkowo zastosowano Agriful i dzięki tak kompleksowemu podejściu buraki cukrowe rozwinęły bardzo mocno system korzeniowe co przyczyniło się do kilkukrotnie szybszego wzrostu liści i zakrycie międzyrzędzi nastąpiło około trzy tygodnie szybciej. Uzyskano ogromne oszczędności na herbicydach i bardzo dobry stan plantacji wraz z bardzo wysokim wzroście plonu. Rekordziści przekroczyli 100 t w odstawach wrześniowo październikowych w 2014r. Takie działanie Agro-Perfect umożliwiło  zakrycie międzyrzędzi, zanim rozwinęły się w tym miejscu chwasty. Dzięki temu rolnicy nie byli zmuszeni do stosowania herbicydów. Nie musieli również zwracać szczególnej uwagi na jakość stosowanej wody bo był Tecnophyt. Uprawa była tańsza, bardziej efektywna i ekologiczna dzięki temu osiągnęli bardzo wysokie zyski z uprawy.

Walczymy z grzybami

Dopiero około roku 2010 rozpoczęto propagowanie badań nad połączeniami fungicydów, insektycydów, substancji regulujących wzrost czy owocowanie z adiuwantami. Prowadzone obserwacje uniwersyteckie pokazują, że stosowanie fungicydów z adiuwantami, przynosi pozytywne rezultaty chodź nie w pełni wystarczające . Na podstawie obserwacji pszenicy ozimej badacze doszli do podobnych, co przy obserwacji kukurydzy  i buraków cukrowych  wniosków. Stosowanie zmniejszonej o 25% dawki fungicydu z  dodatkiem reaktywnego kondycjonera wody zawierającego adiuwant miało takie samo działanie, jak stosowanie samego środka przeciw chorobom roślin w przewidywanej przez producenta dawce. Istotą badania było sprawdzenie kompleksowego działania na patogeny atakujące źdźbła, liście i kłosy. Walczono z mączniakiem prawdziwym, rdzą brunatną, septoriozą i brunatną plamistością liści. Można z pewnością stwierdzić, że dwuletnie badania pokazały wzrost skuteczności działania substancji aktywnych. Odnotowano około spadek porażenia przez patogeny przy użyciu reaktywnego kondycjonera wody, zakwaszacza, adiuwanta i fizjologicznego aktywatora. Dzięki Tecnophytowi stosujemy mniej pestycydów zwiększamy skuteczność dbamy o własne - konsumentów zdrowie i środowisko jednocześnie ponosząc mniejsze koszty produkcji. Jednym z bardzo pozytywnych aspektów obniżania dawek czyli kupowania od koncernów mniejszej ilości środków była reakcja tylko kilku Koncernów produkujących środki ochrony roślin.

Będąc świadomym tego że dzięki Tecnophytowi i technologii PerfectORO mniej sprzedadzą środków ochrony roślin mimo tego badali i wspierali doświadczenia dbając o konsumentów i środowisko, a nie o sprzedaż za co im bardzo dziękujemy ze też ich system wartości ma na pierwszym miejscu jednostkę ludzką i środowisko, a nie wynik finansowy jak to miało niestety miejsce w przypadku innych producentów.

Tecnophyt pH+ v 2.0 8w1 źródło skutecznego zapobiegania i wzrostu produkcji.

W tym przypadku skutecznym rozwiązaniem jest również działanie zapobiegawcze, polegające na stosowaniu środków mających na celu zwiększenie natężenia chlorofilu w roślinie, wzmocnieniu jej odporności oraz aktywacji i regulacji enzymów. Osiągniemy to dzięki używaniu Tecnophytu z mikroelementami i substancjami aktywnymi pochodzenia roślinnego, który potęguje przyswajanie transportowanie i przetwarzanie  zabiegów dolistnych.

słownik pojęć

Wymagaj Doskonałości , Oczekuj luksusu na polu.

 

 

Tecnophyt pH+ v 2.0 8w1 stworzona dla każdego rolnika na każdą wodę !

Co zrobić aby prawidłowo zastosować Tecnophyt w technologii PerfectORO ?

 

 

Zadzwoń + 48 796 746 359

i ZAMÓW WRAZ Z INSTRUKCJĄ STOSOWANIA szytą na miarę twojego gospodarstwa, dzięki temu uzyskasz rzeczywistą skuteczność i zyski.

Przyszłość jest teraz!

To bardzo proste i naturalne :

WEJDŹ W ŚWIAT SKUTECZNYCH TECHNOLOGII

 

Strona Główna

Copyright © 2015 Agro-Perfect TM. All rights reserved.

Kontakt

Oferta